Бүртгүүлэх

 
 

“ЭКСПОРТ МОНГОЛ 2020” үзэсгэлэнд оролцох байгууллагуудад тавигдах шаардлага /шалгууруудыг хангасан тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох боломжтой болно./

 


 

 

 

 

 

Анхааруулга: Зөвхөн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байгууллагууд оролцох тул зохион байгуулагчдын зүгээс таньтай холбогдсоноор таны үзэсгэлэнд оролцох эрх баталгаажна.

 
Swag Bag