Чуулганы ач холбогдол

 • Үндэсний үйлдвэрлэгчид бизнес эрхлэгчид гадаад хамтын ажиллагаат байгууллагуудын төлөөлөл нэг доор цугларан Экспортын талаар Монгол улсын төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэртэй танилцах
 • Экспортод гарч буй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тэргүүн туршлагаас суралцах
 • Экспортын талаар олон улсын байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн санхүүжилт зэрэг мэдээллүүдийг нэг дороос авч хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх  
 • Асуудал, бэрхшээлийг Бодлого, Хууль эрх зүйн орчин, Санхүүжилт, Хил гааль, Татвар зэрэг чиглэлээр тодорхойлох.
 • Бизнес эрхлэгчдэд дутагдаж буй менежмент, бүтээгдэхүүний чанар, экспорт ба гадаад худалдааны мэдлэг, гадаадын компаниудтай холбоо харилцаа тогтоох боломжуудыг олж авах.
 • Хуралдаан, хэлэлцүүлгийн үр дүнд Засгийн газарт салбарын мэргэжилтнүүд болон хувийн хэвшлийн санал зөвлөмж нэгтгэгдэн хүргэгдэх.
 • Түүнчлэн, энэхүү арга хэмжээ нь экспортлогчид болон гадна дотны хөрөнгө оруулагчид санхүүжүүлэгчдыг хооронд нь уулзуулах,танилцуулах (networking) болон харилцан бие биенээсээ суралцах боломжийг олгох юм.  
 • Экспортын цогц зөвлөгөө авна
 • Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдыг холбох гүүр болно
 • Дэлхийн стандартуудаас сурах, туршлага солилцох боломжийг олгоно
 • Гадаад худалдааны талаар тодорхой ойлголт өгнө
 • Монголын брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг хүлээж буй зах зээлийн талаарх танилцуулгыг авна /Канад, АНУ, Япон гэх мэт /
 • Гадаад хамтын ажиллагаат байгууллагууттай харилцан ашигтай хамтран ажиллах гэрээ хэлцэл хийгдэнэ.