Мэдээ

Урам зориг хөгжил дэвшил хөл нийлүүлэн алхах нь

Бид өнөөдөр технилогийн өндөр хөгжил шинэчлэлийн үед амьдарч байна. Тийм ч учраас хаана хэзээ юу болох тухай цаг алдалгүй мэдээлэл авч түүнтэй нийлүүлэн шаардлагатай шийдвэр өөрчлөлтийг хийж байх нь бидний…

Хамт олон бол амжилтын түлхүүр

Аливаа амжилт үр дүн үргэлж идэвх санаачлагатай зорилго нэгтэй үр бүтээлтэй хамт олны бүтээл байдаг гэдэгтээ хэн ч маргахгүй. Нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгний төлөө гэх уур амьсгал…

Хувь хүний хөгжилд тань бид...

Амжилттай эксплртлогч байхад тань манай арга хэмжээ танд тусална. Өөрөөр хэлбэл форумаас хүлээн авах мэдлэг мэдээлэл харилцаа холбоо нь тань шиг гадаад зах зээлийг зорьж буй удирдагч, манлайлагчийг зөв газарт…