Хөтөлбөр

08:00 - 08:50

Бүртгэл

Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, мандат олголт

09:00 - 09:10

Форумын нээлтийн үйл ажиллагаа

Нээлтийн үг: Монгол Улсын Засгийн Газрын төлөөлөл

09:10 - 09:40

Мэндчилгээ

Ерөнхий зохион байгуулагч

Хамтран Зохион Байгуулагч

Гадаад зочин төлөөлөгч улсаас

09:40 - 09:50

Нээлтийн тоглолт

09:50 - 10:50

Илтгэл

Илтгэл 1
"Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын танилцуулга, Импортыг орлох экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого" сэдвээр ХХААХҮЯ
Илтгэл 2
"Монгол улсын Хөрөнгө оруулалтын орчин сэдвээр"Үндэсний Хөгжлийн Газар
Илтгэл 3
"Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих төрийн бодлого" сэдвээр ГХЯ
Илтгэл 4
"ЖДҮ-ийн салбарын танилцуулга ба сүүлийн 10 жилийн хугацааны санхүүжилтын эдийн засагт үзүүлсэн нөлөө, үр дүн"  ЖДҮСан

10:50 - 11:10

Хэлэлцүүлэг (асуулт хариулт)

11:10 - 12:30

Илтгэл

Илтгэл 5
“Экспортын боломж ба гадаад зах зээлд нэвтрэх нь” сэдвээр Экспорт Олон Улсын Худалдааны Төв ТББ /EITC/
Илтгэл 6
“АНУ-н зах зээлийн онцлог, МУ-с АНУ-руу экспортын боломж, хамтын ажиллагаа" сэдвээр AMCHAM
Илтгэл 7
“Монголын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны хэлэлцээрүүдээс хүртэж болох боломж" сэдвээр  (Ази,АНУ, Европ)
Илтгэл 8
“Экспортыг хөгжүүлэхэд төр засаг төсөл хөтөлбөрийн зүгээс үзүүлж буй  дэмжлэгүүд, гааль, татвар, тээвэр ложистикийн  эко систем" сэдвээр WORLD BANK суурин төлөөлөгчийн газар               

12:30 - 13:00

Хэлэлцүүлэг (асуулт хариулт)

13:00 - 14:00

Өдрийн хоол

Амжилттай бизнесийн туршлагаас зочин илтгэгч

14:00 - 15:00

"ЭКСПОРТ МОНГОЛ-2019” үзэсгэлэн худалдааны нээлт

 • Загварын шоу
 • Бүтээгдэхүүний танилцуулга амталгаат худалдаа

15:00 - 17:00

"ЭКСПОРТ МОНГОЛ-2019” ФОРУМЫН САЛБАР ХУРАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ЗААЛ А:   Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт тулгамдаж буй асуудал ба
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам

 • Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарийн хөгжлийн чиг хандлага
 • Хэлэлцүүлэг санал боловсруулах
 • Best Practice Experience Sharing
 • Match Making / B2B уулзалт /
ЗААЛ Б:   Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудал ба өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам
 • Арьс ширний боловсруулалтыг сайжруулах нь Япон Канад улсын туршлага                 
 • Хэлэлцүүлэг санал боловсруулах
 • Best Practice Experience sharing
 • Match Making - / B2B уулзалт /
ЗААЛ С:  Хүнс үйлдвэрлэл,Худалдаа үйлчилгээний салбарт тулгамдаж буй асуудал ба өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам
 • ”Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” Хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж олон улсын стандартыг нэвтрүүлж ажиллах нь”
 • Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь Япон улсын туршлага
 • Хэлэлцүүлэг санал боловсруулах
 • Best Practice Experience sharing
 • Match Making / B2B уулзалт /

17:00 - 18:00

Нэгдсэн хурал форумын уриалга, төр засагт санал зөвлөмж хүргүүлэх

08:00 - 08:50

Бүртгэл

Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, мандат олголт

09:00 - 10:00

Төр засгийн төлөөллүүдтэй зөвлөлдөх уулзалт

ХХААХҮЯ, ГХЯ, ҮХГ, МУ-ын Хөгжлийн банк

10:00 - 10:45

Гадаад орнуудын төр засгийн төлөөлөл болон бизнесийн байгууллагуудын танилцуулга, хамтын ажиллагааны боломж семинар

Япон, Хятад,Солонгос улсуудын төлөөлөгчид өөрсдийн орны болон бизнесүүдийн танилцуулга

10:45 - 11:00

Кофе завсарлага

11:00 - 11:45

Гадаад орнуудын төр засгийн төлөөлөл болон бизнесийн багууллагуудын танилцуулга арга хэмжээ

АНУ, Канад Авсрали улсуудын төлөөлөгчид өөрсдийн орны болон бизнесүүдийн танилцуулга

11:45 - 12:30

Гадаад орнуудын төр засгийн төлөөлөл болон бизнесийн байгууллагуудын танилцуулга, хамтын ажиллагааны боломж семинар

Итали, Норвег, Турк, Орос

12:30 - 14:00

Үдийн хоол

14:00 - 15:00

Монголын уул уурхайн бус бизнесийн төлөөллийн танилцуулга, хамтын ажиллагааны санал, хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрийн танилцуулга

 • Ноолуурын компаниудын танилцуулга
 • Хүнсний үйлдвэрүүдийн танилцуулга
 • Хөдөө аж ахуйн бизнесүүдийн танилцуулга
 • Арьс ширний үйлдвэрүүдийн танилцуулга
 • Бусад салбарын бизнесүүдийн танилцуулга

15:00 - 16:30

Нэрийн хуудас солилцох B2B дугуй ширээний уулзалт

Бизнес форумд оролцож буй байгууллагуудад зориулсан ганцаарчилсан уулзалтын ширээ болон танилцуулга байрлуулах талбай олгох

17:00 - 19:00

Хүлээн авалт, хаалтын үйл ажиллагаа

08:00 - 08:50

Бүртгэл

Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, мандат олголт

08:50 - 09:00

Нээлт

09:00 - 10:00

Сэдэв:1 Гадаад худалдааг нэмэгдүүлэхэд анхаарах зүйлс зайлшгүй хийгдэх ажлууд

 • АНУ, Канад, Япон, Европ зэрэг өндөр хөгжилтэй орны зах зээлд амжилттай нэвтрэх арга замууд, маркетингийн бодлого
 • Олон улсын үзэсгэлэн яармагт хэрхэн амжилттай оролцох, бэлтгэх вэ
 • Олон улсын чанарын стандартууд-ын хэрэгцээ шаардлага
 • Лаборатори шинжилгээ, зорилтот зах зээлийн импортын шаардлага
 • ОУ-н зах зээлд нэвтрэхэд тавигдах бүтээгдэхүүний стандарт, хаяг сав баглаа боодлын зөвлөмжүүд /АНУ, Канад, Япон/
 • Best practice- Экспортын амжилттай туршлагууд

10:00 - 10:50

Сэдэв:2 Экспортлогч болоход анхаарах зүйлс, түгээмэл алдаа түүнийг даван туулах нь

 • Экспортын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тавигдах шаардлагууд
 • Гадаад худалдааны гэрээг хэрхэн байгуулах вэ, анхаарах зүйлс
 • АНУ, Канад, Япон улсын гаалийн татвар, гаалийн бүрдүүлэлтэнд анхаарах зүйлс
 • Тээвэр ложистикийн шийдэл боломжууд

10:50 - 11:00

Цайны завсарлага

11:00 - 11:40

Сэдэв:3 Вэбсайт таны ОУ-н зах зээлд таниулах гарц, Цахим худалдааны эко систем

 • Вэбсайт хэрхэн экспортонд нөлөөлж байна вэ, хөгжүүлэлт, стандарт
 • Онлайн худалдааг амжилттай нэвтрүүлэх нь

11:40 - 12:30

Сэдэв:4 Төсөл хэрхэн боловсруулах, хөрөнгө оруулагчийг анхаарлыг яаж татах вэ?

 • Төсөл хэрхэн боловсруулах вэ, хөрөнгө оруулагчдын анхаардаг зүйлс
 • Олон улсын төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт татах нь
 • МУ-д хэрэгжиж байгаа ОУ-н төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцуулга

13:00 - 14:00

Өдрийн хоол

14:30 - 17:00

"Экспорт монгол-2019” туршлага судлах бизнес аялал Форумд оролцогчид 2 групп болон хуваагдаж явна сонирхсон 1 үйлдвэрийг үзэх боломжтой.

 • Нэгдсэн унаагаар үйлчилнэ
 • Сонгосон Хөнгөн үйлдвэр болон хүнсний үйлдвэр
 • Урьдчилсан бүртгэл хийнэ үү