Төр засгийн болон хувийн хэвшлийн экспортыг дэмжих чиглэл баримталж буй бодлого аргачлалтай танилцах, гадаад болон дотоод зөвлөх, төлөөлөгчдийн туршлагаас хуваацах, суралцах

Зөв хүмүүстэй зөв газарт уулзах, харилцаа холбоо тогтоох

Технилогийн эрин үед бид амьдарч байгааг та үргэлж хөл нийлүүлэн амжилтийг эрэлхийлж байхын тулд мэдээллийг цаг тухайд авч, төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх

Ашиг орлого нэмэгдүүлэхийн тулд хэрхэн сурталчилгаа, маркетинг хийх талаарх зөвлөгөө туршлагаас

Таны зорилго чиглэлд тус болох асуултыг тавьж хариултаа үнэлэх

Таны болон танай багын хувьд идэвх санаачлага, урам зориг, ямар аргачлал байвал та болон таны бизнес амжилтанд хүрэх дээр туршлага хуваалцах, мэдээлэл солилцох зэрэг мэдлэг мэдээлэл, туршлагаас суралцах хамтдаа хөгжих өдрүүд байх болно.