Хадгалах
Постер илтгэлүүд

Постер илтгэлүүд


Ажлын байран дахь технологийн хэрэглээ: Монгол Улсын жижиглэн худалдааны жишээн

Доктор Н.Болдмаа, ХҮИС

Доктор Ц.Цэцэгмаа, ХҮИС

Доктор Н.Отгонсайхан,ХҮИС

Магистр Т.Мөнх-Эрдэнэ, ХҮИС

 


Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах арга зам

П.Баянсан, ХҮИС


E-Commerce Adoption Behavior of Z-generation in Mongolia

Ph.D Urandelger.G, NUM

Ph.D Burmaa.S, NUM


Цахим худалдааны хөгжил ба хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт

С.Рэнцэндорж, ХҮИС

О.Чулуунцэцэг, ХҮИС


Technical Regulations and Standards for Animal Food Safety in  China

Prof. XI XINGJUN

  China National Institute of Standardization


Олон улсын хамтын ажиллагаа ба дээд боловсрол

Ш.Цэрэндулам, МУИС, БС

Ж.Ариунаа, МУИС, БС