Хадгалах
Сургалт

Сургалт


1. АНУ-ын стандартын систем - АНУ-ын Худалдааны Яам, олон улсын худалдааны мэргэжилтэн Майкл Бойлс

2. АНУ-ын зах зээл дээрх нэхмэл эдлэл, хувцасны стандарт, шаардлага - АНУ-ын Худалдааны яамны, Олон Улсын Худалдааны Захиргааны Нэхмэл ба оёмол хувцасны албаны ахлах мэргэжилтэн (OTEXA) Линда Мартинич

3. АНУ-ын гоо сайхны зах зээл - АНУ-ын Худалдааны Яам,  олон улсын худалдааны мэргэжилтэн Трейси Герсл  

4. How to find clients for your Mongolian made fashion brand: presentation of case 'Madame Seguin' and general remarks - "Madam eseguin" брэндийн үүсгэн байгуулагч - Ms. Klaartje Genbrugge

5. Export preparations: what you need to know - Илтгэгч: Tove Antonissen  ( Consultant sustainble trade & circular economy)

 


Incorrect integer value: '' for column 'userId' at row 1